Magazin

Beyazıt Öztürk’ün Avukatından Habere Yalanlama!

Beyazıt Öztürk’ün Avukatından Habere Yalanlama

Beyazıt Öztürk’ün avukatından basında yer alan haberle ilgili açıklama geldi. Öztürk’ün avukatı Talat Güneş, Milliyet Cadde internet sitesindeki ‘Beyazıt Öztürk’e dava! ‘Mal varlığına el konulsun” başlıklı haberi yalanlayarak dosyada ‘Gizlilik Kararı’ talebinde bulundu.

Beyazıt Öztürk’ün avukatı Talat Güneş, Milliyet Cadde internet sitesinde yayınlanan ‘Beyazıt Öztürk’e dava! ‘Mal varlığına el konulsun” başlıklı haberle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Tedbir talebinin REDDİNE’ şeklinde karar verildiği halde, sanki 30-40 yıllık hayatı bitmiş gibi göstererek mal varlığına tedbir konulmuş ve mahvına sebep olmuş” şeklinde asılsız ve sansasyonel haber yapıldığını belirterek mahkemeden derdest dosyanın içeriğine taraflar dışındaki kişilerin ulaşımının engellenmesi için ‘Gizlilik Kararı’ talebinde bulundu.

Talat Güneş imzalı yazılı açıklama ektedir…

İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : 2021/531 E.

DAVALI : Beyaz Gösteri Hizmetleri Beyazıt Öztürk

VEKİLİ : Av. Talat Güneş

DAVACI : Rıza Cerit (Riba Events)

VEKİLİ : Av. Eda Salman

KONU : Duruşmaların kapalı yapılması ve dosyada gizlilik kararı verilmesi talebimizi

içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasının 25.08.2021 tarihli Tensip

Zaptında ilk duruşmanın 19/01/2022 günü saat 10:40’da görülmesine karar verilmiştir. Ekte sunmuş olduğumuz haber çıktıklarından da görüleceği üzere, huzurdaki dosyanın

içeriği hakkında gerçeği tam anlamıyla yansıtmayan, müvekilimizi geri dönülmez

şekilde mağdur edecek nitelikte “mal varlığına tedbir konulsun, haciz konulsun” gibi

taleplerin olduğuna dair haberler yayımlanmıştır.

Müvekkilimiz halen Sanatının doruğunda olan, en az 30 yıldan beri toplumun gözü önünde

saygın kişiliğini ve kimliğini korumuş, televizyonlarda çeşitli proğramlarda sürekli yer almış,

konserlerde, stantlarda, reklamlardaki varlığı ile halkın sürekli gözü önünde onuruyla,

şerefiyle, yurt içinde ve yurt dışında ülkesini temsil etmiştir.

Dolayısıyla, böylesine topluma mal olmuş bir kişinin, yukarıda ve ekte sunmuş

olduğumuz asılsız ve abartılı haberlerle yıpratıldığını, amaçla bu haberin

yapıldığını tahmin etmenin çok zor olmadığına inanmaktayız.

Bu nedenle müvekkilimizin yaşamını zedelemek amacıyla uzun süredir, ara ara bu

yönde sansasyonel, gerçek dışı, yalan haberler topluma yayılarak bundan menfaat sağlamaya yönelen kişi ve kurumların engellenmesi bakımından, Dosyada mübrez 25.08.2021 tarihli Tensip Zaptında ve aynı tarihli ara kararda da davacı vekilinin “Tedbir talebinin REDDİNE” şeklinde karar verildiği halde, sanki, 30-40 yıllık hayatı bitmiş gibi göstererek mal varlığına Tedbir konulmuş ve mahfına sebep olunmuş, zafer kazanılmış hale sokulmasına müsaade edilmemesi Sayın Mahkemenizinde buna engel olunması en doğal beklentimizdir. Bu sebeple; Müvekkilimiz, taraf olduğu ve engellenemeyecek mağduriyetlerinin doğmasına acilen engel olmak için ekteki haber çıktıları da incelendiğinde bir sansasyonel haber yaratıldığını görüleceğini, bu nedenle Mahekemenizde derdest dosya içeriğine taraflar dışındaki kişilerin ulaşımının engellenmesi ve bu yönde GİZLİLİK KARARI verilmesini, Sayın Mahkemenizden talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

Bu nedenler doğrultusunda, Sayın Mahkemenizden huzurdaki davanın duruşmalarının

3.kişilere kapalı yapılmasını ve dosyada gizlilik kararı alınması talebimizin kabulüne karar

verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 15.12.2021

 

Davalı Vekili
Av. Talat Güneş
E-İmzalıdır

Yorum Yap